POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://likelease.pl 
Właścicielem strony jest LikeLease Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Katowicach ul. Zygmunta Waltera Jankego 11

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Danych osobowe zawarte w formularzu na stronie, są zbierane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Wyrażona zgoda obejmuje akceptację na kontakt telefoniczny, sms-owy mailowy. Zgoda obejmuje przekazywanie informacji handlowych: o usługach lub produktach Podmiotów których usługi oferowane są za pomocą strony likelease.pl . Zgoda obejmuje działania teraz i w przyszłości. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Jak długo przechowujemy twoje dane

 • Pani/Pana dane osobowe ujęte w niniejszym wniosku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wystąpienia do współpracujących instutucji finansowych, będących stroną finansującą usługę leasingową LIKELEASE z wnioskiem o udzielenie zgody na finansowanie przedmiotu wskazanego w niniejszym wniosku oraz do kontaktu w celu przedstawienia oferty i podjęcia kroków w celu zawarcia umowy ze wskazaną instytucją.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty trzecie – współpracujące instutucje finansowe, będące stroną finansującą usługę leasingową LIKELEASE, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej [likelease.pl]
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia przez Panią/Pana, przy czym nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia ich przekazania;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Jakie masz prawa do swoich danych

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
 • nie przysługuje Pani/Panu:

–  w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem wystąpienia przez Administratora do współpracujących instutucji finansowych, będących stroną finansującą usługę leasingową LIKELEASE z wnioskiem o udzielenie zgody na finansowanie przedmiotu wskazanego w niniejszym wniosku warunkiem warunkiem, a w przypadku braku ich podania lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie wystąpienie z takim wnioskiem nie będzie możliwe. 

Jak chronimy twoje dane?

 • Dane są zabezpieczone cyfrowo m.in. poprzez ochronę antywirusową strony i serwera na którym są przechowywane, certyfikat SSL strony.